Šta znači SOKAK?

» sokak • muški rod Seoska ulica. Kratka i uzana ulica (tur.)