Šta znači ŠOK?

» šok • muški rod med. Poremećaj u radu (funkcionisanju) nekog organa mehaničkim ili psihičkim uticajem, npr. nesvestica posle dobivene rane i operacije (traumatičan šok); uzetost posle velikog straha i dr. duševnih potresa (psihički šok);
voj. Žestok napad konjice na konjicu hladnim oružjem.

» Pogledajte i sok «