Šta znači SOJKA?

» sojka • ženski rod (ptica) Vrsta ptice, kreja, kreštalica.