Šta znači SOFTA?

» softa • pers. suhte, tur. softa đak velike škole u Turskoj, naročito prava i bogoslovije; imama koji se na grobu umrog sultana svaki dan moli bogu za njegovu dušu.