Šta znači SOFIZAM?

» sofizam • muški rod Mistično učenje jedne religiozne sekte, naročito u Persiji i Indiji, po kome je sve što u svetu postoji identično, a čovek emanacija božanstva koja teži ponovnom sjedinjenju sa božanstvo; sufizam.
Nešto mudro ili lukavo smišljeno; naročito: zaključak na osnovu dvosmislenosti izraza za srednji pojam gde se to namerom čini radi zavođenja drugog (primer: Epimenid, Krićanin, kaže da svi Krićani lažu; a Epimenid je sam Krićanin, te prema tome nije istina da Krićani lažu; dakle Epimenid govori istinu; dakle, svi Krićani lažu