Šta znači SOFITA?

» sofita • ženski rod (arheologija) Izgled luka, arhitrava ili poljima ukrašena sobne tavanice kada se gledaju odozdo; poz. pokretna, viseća dekoracija na pozornici koja pretstavlja tavanicu, vazduh, oblake, grane drvećea koje su se nadnele i dr.