Šta znači SOFISTERIJA?

» sofisterija • ženski rod Krvivotvorenje, patvorenje, kvarenje; krivotvorevina, patvorina.