Šta znači SOFIST?

» sofist • muški rod Onaj koji se namerno služi lažnim zaključcima, prepreden mudrijaš; fi. u V veku pre n.e.: čovek od nauke, mudrac, narodni učitelj i prosvetitelj; docnije, malo-pomalo, sofisti su se izbrgli u ljude koji su od svog znanja napravili unosan posao, služeći se izvrtanjem istine, zakona itd., kako ke kad trebalo; najznačajniji i naučno najsolidniji bio je Protagora.