Šta znači ŠOFIRATI?

» šofirati • glagol Terati auto, upravljati autom.