Šta znači SOFAR?

» SOFAR • skr. od eng. Sound Fixing and Ranging sistem za određivanje položaja i udaljenosti izvora zvuka.

» Pogledajte i šofar «