Šta znači SODOMIJA?

» sodomija • ženski rod Protivprirodno zadovoljavanje spolnog nagona između čoveka i životinje, skotološtvo (po gradu Sodomi, gde su po predanju vršili blud ove vrste).