Šta znači SODOMA?

» Sodoma • ženski rod (mitologija) Legendarni grad u Palestini, na mestu gde je sada Mrtvo More, koji je sa Gomorom, zbog bezbožnosti i razvrata bio uništen ognjem; (I Mojs. 19); fig. grad greha i razvrata.