Šta znači ŠODO?

» šodo • muški rod (kulinarstvo) Punš s jajima;
Preliv za kolače od vina ili mleka, jaja i šećera (kod nas se upotrebljava u posve izopačenom obliku šato).