Šta znači SOB?

» sob • muški rod (životinja) Severni jelen, irvas, jedina vrsta jelena kod koje ženka ima rogove.