Šta znači SOAVE?

» soave • prilog (muzika) Blago, ljupko, umilno; suave.