Šta znači SNAP?

» snap fiz. nuklearni sistem za proizvodnju električne energije za pogon uređaja na zemlji, moru ili u kosmosu; projektovan je od strane Komisije za stomsku energiju SAD, ime je dobio po prvim slovima naziva na engleskom Systems for Nuclear Auxillary Power.