Šta znači SMS?

» SMS • skraćenica (telekomunikacije) Skraćenica za poruku u mobilnoj telefoniji.