Šta znači SMIRIVANJE?

» smirivanje • imenica Umirivanje.