Šta znači SMIRITI?

» smiriti • glagol Umiriti, stišati.