Šta znači SMEKTIČAN?

» smektičan • pridev Koji čisti, koji spira.