Šta znači SM?

» SM • skraćenica Auto-oznaka za Sremsku Mitrovicu.