Šta znači SLINAVKA?

» slinavka • ženski rod (medicina) Sakagija.