Šta znači SLIKE?

» slike Fotografije, grafički objekti, kao što su oni koje možete da vidite na Veb stranicama..