Šta znači SLIKA?

» slika • ženski rod Fotografija, delo likovnog umetnika.