Šta znači SLIČNOSTI?

» sličnosti Osobine onoga što je slično.