Šta znači SLIČICA?

» sličica • ženski rod (računari) Gotove sličice koje slobodno možete da kopirate i koristite. Često se koriste u programima za stono izdavaštvo.