Šta znači SLABOUMNO?

» slaboumno • prilog Maloumno.