Šta znači SKADIRATI?

» skadirati • glagol (finansije) Dospeti, isteći (o roku plaćanja menica).