Šta znači SKABA?

» skaba • ženski rod (nautika) Tip bokeljskog jedrenjaka, otvoreni čamac finog oblika, sa jednim jarbolom i četvorougaonim jedrom i obično 4-6 vesala. Imao je priličnu brzinu i služio je više za prevoz putnika u maloj obalnoj plovidbi.