Šta znači SIBILANT?

» sibilant • muški rod (lingvistika) Piskavac, šuštavac, šuštavi glas (ž i š). (lat.)