Šta znači SIBARITIZAM?

» sibaritizam • muški rod Sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit.