Šta znači SHIZOFRENIJA?

» shizofrenija • ženski rod (medicina) Duševni pormećaj koji se sastoji u izvesnom cepanju duhovne ličnosti, ispoljava se u naglom menjanju pravca mišljenja, nedostatku jedinstva htenja, nadmoćnosti unutrašnjeg života i u izbegavanju spoljašnjeg sveta (naročito se javlja kod tzv. mladalačkog ludila; up. dmeencija); šizofrenija.