Šta znači SHIZOFITE?

» shizofite • (botanika) Biljke (bakterije i neke alge) kod kojih se množenje vrši isključivo bespolnim putem, tj. deljenjem.