Šta znači SHEMATIZIRATI?

» shematizirati • glagol Napraviti nacrt, izraditi u obliku pregleda, nacrta, skicirati; šematizirati.