Šta znači SHEMATIZAM?

» shematizam • muški rod Oblik nacrta; formalizam, krut i jednoobrazan poslovni (kancelarijski, administrativni) način postupanja; zvaničan kalendar sa spiskom svih državnih vlasti i ustanova, službenika i sl., npr. učiteljski, sveštenički shematizam; fil. postupak raztuma sa pretstavama danim u opažaju iz kojih se sintezom na osnovu vrmeenske sheme i tanscendentalne apercepcije dolazi do saznanja predmeta (po Kantu); šematizam.