Šta znači SHEMATIČAN?

» shematičan • pridev Izrađen u obliku nacrta, pregleda, u glavnim potezima; šematičan.