Šta znači SHEDIJAZMA?

» shedijazma • ženski rod Kratak, na brzu ruku izrađen sastav, nacrt, skica.