Šta znači SFUMATO?

» sfumato • prilog (umetnost) Nejasno, razliveno, mutno (slikano); slikanje blagim senkama (Leonardo da Vinči, Koređo i dr.).