Šta znači SFRJ?

» SFRJ • skraćenica Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.