Šta znači SFIGMOGRAF?

» sfigmograf • muški rod Instrument za merenje bila, pulsa, za beleženje bilne krive (ili pulsne krivulje).