Šta znači SFERNI?

» sferni • pridev Loptast, okrugao kao lopta; loptni, koji pripada lopti i površini lopte.