Šta znači SFERA?

» sfera • ženski rod Lopta; naročito: nebeska lopta; krug, putanja; fig. krug delovanja ili rada, delokrug, domašaj, oblast, područje; obim; društveni krug.