Šta znači SEO?

» SEO • eng. (računari) SEO je skraćenica za Search Engine Optimisation, što pretstavlja process prilagođavanja nekog internet sajta internet pretraživačima (napr. Google, BING), da bi se on bolje kotirao za neku ključnu reč prilikom pretrage.