Šta znači SEM?

» sem • konjukcija Izuzev, osim.

» Sem • muški rod (lično) Engleska skraćenica od imena Samuel. (eng.)
» sem • predlog Izuzev, osim.