Šta znači SEĆIJA?

» sećija • ženski rod Mali otoman, široka klupa pored zida, prekrivena ćilimom, za sedenje i ležanje (tur.)