Šta znači SEBASTIJAN?

» Sebastijan • muški rod (mitologija) Hrišćanski svetac i mučenik (250-288); njegovo nago telo, izranjavano strelama, uzima se kao čest motiv u slikarstvu (surovo umoren pošto je izjavio da je privržen hrišćanstvu) (grč.)