Šta znači SCENERIJA?

» scenerija • ženski rod Sve ono što treba da je na pozornici u nekom pozorišnom komadu, naročito nameštaj; slika; predeo, okolina.