Šta znači ŠĆAVET?

» šćavet • muški rod Crkvena knjiga koja je sadržavala evanđelje i epistole na čakavskom dijalektu, pisana latinicom (u Istri se bogosluženje vršilo na latinskom, a i prem šćavetu koji potiče od 1veka).