Šta znači ŠAUBTI?

» šaubti • muški rod Ušabti, staroegipatska figura (radnik).