Šta znači SAJMIRI?

» sajmiri • muški rod (životinja) Vrsta južnoameričkog majmuna veličine glodara, slabo razvijenog repa.